جان باختن رانندە کمباین در ایلام بە دلیل برخورد با تسمە

جان باختن رانندە کمباین در ایلام بە دلیل برخورد با تسمە

21:55 - 22 January 2019

 

هەنگاو: یک رانندە کمباین در ایلام در حین برداشت ذرت دچارە سانحە شد و جانش را از دست داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١ بهمن ٩٧ / ٢١ ژانویە ٢٠١٩)، یک رانندە کمباین در بخش هلیلان از توابع شهرستان چرداول استان ایلام، در حین برداشت ذرت  و در حالی کە برای تعمیر تسمە کمباین اقدام کردە بود، بە دلیل برخورد تسمە با وی جانش را از دست داد.

خبرنگار هەنگاو در شهر ایلام هویت این رانندە را ” محمد مرادی“  اهل کرمانشاه اعلام کردە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە آقای مرادی بە دلیل شدت جراحات همانجا جانش را از دست دادە است.