جلال رستمی جهت اجرای حکم بازداشت شد

جلال رستمی جهت اجرای حکم بازداشت شد

23:24 - 2 November 2020

 

هه‌نگاو: جلال رستمی شهروند اهل کامیاران که پیشتر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم شده بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شده است.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای گذشته جلال رستمی شهروند اهل کامیاران جهت سپری نمودن دوران محکومیت  ۳۰ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده است. 
 
جلال رستمی روز پنجشنبە ٢٣ اسفند ٩٧ (١٤ مارس ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات رامسر در استان مازندران بازداشت شدە و پس از نزدیک بە سە ماه  حبس با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.
 

وی آبان ماه سال ۹۸ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی “سعیدی” بە اتهام عضویت در حزب حیات آزاد ک‍وردستان (پژاک) بە تحمل ٥ سال حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە است کە با توجە بە قانون تجمیع احکام، حکم ٥ سال حبس وی قابل اجرا می باشد.
 

این حکم بعدها از سوی دادگاه تجدید نظر استان کُردستان به ۳۰ ماه حبس کاهش یافت.