جنگندەهای ایران مواضع احزاب کردستانی را در مرزهای پیرانشهر هدف قرار دادند، دو پیشمرگە زخمی شدەاند

جنگندەهای ایران مواضع احزاب کردستانی را در مرزهای پیرانشهر هدف قرار دادند، دو پیشمرگە زخمی شدەاند

14:50 - 11 July 2019

 

هەنگاو: هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران ایران امروز در چندین نوبت اقدام بە بومباران مواضع احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران در مرزهای پیرانشهر و چومان کردەاند و دو پیشمرگە نیز زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز پس از آنکە توپخانەهای سپاه پاسداران بە مدت دو ساعت ارتفاعات بربزین و هلگورد را در داخل خاک حکومت اقلیم کردستان  توپباران کردند، هواپیماهای بدون سرنشین سپاه (پهپاد) اقدام بە گشت زنی در آسمان منطقە پرداختە و در چندین نوبت مواضع احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران را هدف قرار دادەاند.

بر طبق گزارش رسیدە بە هەنگاو، در نتیجە این بمباران ها، دو پیشمرگە حزب کوملە زحمتکشان کردستان زخمی شدەاند کە یکی از آنها بە دلیل شدت جراحات بە مراکز درمانی منتقل شدە است.

پهپادهای ایران هم اکنون در حال بمباران ارتفاعات بربزین و سیدکان از توابع شهرستان سوران در اقلیم کوردستان می باشند.