جوان سقزی پس از ١٥ سال حبس با خطر اعدام روبروست

جوان سقزی پس از ١٥ سال حبس با خطر اعدام روبروست

13:16 - 1 November 2019

 

هەنگاو:  حکم اعدام یک جوان اهل سقز کە ١٥ سال پیش مرتکب قتل شدە بود و از آن زمان در حبس بە سر می برد، فردا اجرا خواهد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، قرار است کە روز شنبە ١١ آبان ٩٨ (٢ نوامبر ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل سقز با هویت ”کامران (رضا) عبدی پور“ در زندان مرکزی این شهر اجرا شود.

کامران عبدی پور ١٥ سال پیش در یک درگیری جوان دیگری را با هویت ”محمد علیزادە“ بە قتل رساندە و  بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە قصاص محکوم شدە بود.

فاطمە علی پناه، مادر کامران با انتشار بیانیەای از فعالین مدنی و ساکنین سقز درخواست  کردە است کە جهت کسب رضایت از بستگان مقتول آنها را یاری نمایند.

یک منبع نزدیک بە خانوادە کامران در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە احتمال دارد وی جهت اجرای حکم اعدام امروز بە زندان مرکزی سنندج منتقل شود.

سازمان حقوق بشری هەنگاو، از تمامی فعالین مدنی ساکن سقز درخواست می کند کە تمامی توان خود را برای جلب رضایت اولیای دم بە کار گرفتە و از اجرای حکم اعدام این جوان جلوگیری نمایند.