حسام عبداللهی با وثیقە از زندان آزاد شد

حسام عبداللهی با وثیقە از زندان آزاد شد

18:47 - 26 October 2020

 

هەنگاو: یک شهروند پیرو اهل سنت اهل کرمانشاه  کە در شهر زاهدان بازداشت شدە بود پس ٤٠ روز بازداشت با وثیقە آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٣ آبان ٩٩ (٢٤ اکتبر ٢٠٢٠)، حسام عبداللهی شهروند پیرو اهل سنت اهل کرمانشاه کە در زاهدان بازداشت شدە بود، پس از بیش از ٤٠ روز بازداشت با وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی و موقتاً تا زمان برگزاری نشست دادگاه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

این شهروند پیرو اهل سنت روز یکشنبە ٢٣ شهریور ٩٩ ( ١٣ سپتامبر ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات زاهدان در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شد.

حسام عبداللهی دانشجوی حوزە علمیە زاهدان بودە و نهادهای امنیتی اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ را بە وی نصبت دادەاند.