حملات توپخانەای ارتش ترکیە بە یکی از روستاهای ماکو

حملات توپخانەای ارتش ترکیە بە یکی از روستاهای ماکو

15:51 - 30 August 2020

 

هەنگاو: یکی از روستاهای مرزی شهرستان ماکو بە مدت ١٠ ساعت مورد حملات توپخانەای توپخانەهای ارتش ترکیە قرار گرفت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، توپخانەهای ارتش ترکیە از ساعت ١٠ شب گذشتە تا ساعت ٨ صبح روز یکشنبە ٩ شهریور ٩٩ (٣٠ آگوست ٢٠٢٠)، اقدام بە توپباران ارتفاعات روستای “یارم قیع” از توابع شهرستان ماکو کردەاند.

یکی از ساکنین روستای یارم قیە طی تماسی با خبرنگار هەنگاو ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە: “توپخانەهای ترکیە با هماهنگی ایران بە مدت ١٠ ساعت ارتفاعات نزدیک روستا را بە توپ بستەاند و در نتیجە آن خسارات جدی بە یکی از منازل مسکونی و همچنین قبرستان روستا وارد آمدە است”.

بە گفتە یک منبع مطلع، ارتش ترکیە بە بهانە حضور گریلاهای حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) اقدام بە توپباران این مناطق کردە است.