حکم اعدام هوشمند علیپور زندانی سیاسی کرُد نقض شد

حکم اعدام هوشمند علیپور زندانی سیاسی کرُد نقض شد

14:00 - 15 September 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی سیاسی کُرد نقض و قرار است کە طی روزهای آتی جلسە دادگاه وی دوبارە برگزار شود.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٥ شهریور ٩٩ (١٥ سپتامبر ٢٠٢٠)، کمپین نجات هوشمند علیپور، کە از سوی خانوادە این زندانی سیاسی کُرد ادارە می شود، با انتشار خبری بە نقل از وکیل وی اعلام کرد کە پس از مراجعە بە شعبە یکم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، از نقض حکم اعدام وی مطلع شدە و قرار است در تاریخ ٣٠ شهریور ماه جلسە دادگاه دوبارە وی در شعبە دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج برگزار شود.

 

 هوشمند علیپور کە هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد، آبان ماه سال ٩٨ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام ”بغی“ از طریق عضویت در حزب آزاد کُردستان (پاک) بە اعدام محکوم شدە بود.


محمد استاد قادر و هوشمند علی پور کە عضو پارت آزاد کُردستان (پاک) بودەاند، روز جمعە ١٢ مرداد ٩٧ (٣ آگوست ٢٠١٨) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و تنها پس از ٤ روز از بازداشت ، اعترافات اجباری این دو عضو پارت آزادی کُردستان در بخش اخبار شبانگهای ٢٠:٣٠ شبکەخبر ایران پخش شد.

 

نشست دادگاه این دو زندانی سیاسی در تاریخ ٩ آبان ٩٨ (٣١ اکتبر ٢٠١٩) برگزار و حکم اعدام هوشمند علیپور روز یکشنبە ٨ دی ماه همان سال رسماً بە وکیل وی ابلاغ شد.