حکم ٧ سال حبس یک شهروند پیرانشهری عینا تایید شد

حکم ٧ سال حبس یک شهروند پیرانشهری عینا تایید شد

12:24 - 6 July 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل ٧ سال حبس محکوم شدە بود، حکمش عینا تایید شد

برپایە گزارش  رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، حکم ٧ سال حبس محمد پتایشی، شهروند ٥٠ سالە اهل پیرانشهر از سوی دادگاه تجدید نظر استان عینا تایید شدە است.

 محمد پتایشی، شهروند ٤٩ سالە اهل روستای ”قمطرە“ از توابع پیرانشهر، کە هم اینک در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، پیشتر  بە تحمل ٧ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

این حکم از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب ارومیە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران (حزب دمکرات کردستان ایران) بر محمد پتایشی تحمیل شدە است.

محمد پتایشی فرزند محمد کریم  روز سەشنبە ( ٨ اسفند ٩٦ / ٢٧ فوریە ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدە و بە مدت ٧ ماه در بازداشتگاه ادارە اطلاعات شهرهای پیرانشهر و ارومیە در بازداشت بە سەر بردە و نهایتا پاییز امسال بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.