خودکشی یک دختر ١٦ سالە در اشنویە

12:45 - 6 July 2019

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان در شهر اشنویە بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه جمعە (١٤ تیر ٩٨ / ٥ ژوئیە ٢٠١٩)، یک دختر ١٦ سالە اهل روستای ”تاژان درە“ اشنویە، بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار هەنگاو در اشنویە هویت این دختر ١٦ سالە را ”شیوا شعبان“ اعلام کردە کە بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٩٨ خورشیدی تاکنون ١٠ دختر نوجوان کە سن آنها کمتر از ١٨ سال بودە در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.