خودکشی دختر جوان کامیارانی یک هفتە قبل از ازدواج

13:41 - 16 June 2019

 

هەنگاو: یک دختر جوان در یکی از روستاهای کامیاران یک هفتە قبل از ازدواج و بە دلیل ضرب و شتم توسط پدر و برادرش بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢٥ خرداد ٩٨/ ١٥ ژوئن ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل روستای چیابرالە (چقابرالە) از توابع شهرستان کامیاران با هویت ”روپاک حیدری“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، روپاک نامزد داشتە و قرار بودە کە جمعە پیش  ازدواج کند، اما یک هفتە قبل از ازدواج بە دلیل ضرب و شتم وی توسط پدر و برادرش خود را حلق آویز کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە از آغاز فصل بهار (طی سە ماه) و با احتساب این مورد، ٥ زن و دختر در شهر کامیاران بە زندگی خود پایان دادەاند.