خودکشی دختر ١٧ سالە در پیرانشهر بە دلیل فقر

خودکشی دختر ١٧ سالە در پیرانشهر بە دلیل فقر

14:58 - 6 July 2019

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان در یکی از روستاهای پیرانشهر بە دلیل فقر خود را حلق آویز کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز شنبە (١٥ تیر ٩٨ / ٦ ژوئیە ٢٠١٩)، یک دختر ١٧ سالە اهل روستای پسوی از توابع پیرانشهر با هویت ”مرضیە بایزیدی“ بە زندگی خود پایان دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، مرضیە بە دلیل فقر خود را حلق آویز کردە است.

شب گذشتە نیز یک دختر ١٦ سالە در اشنویە با هویت شیوا شعبانی بە زندگی خود پایان دادە بود.