خودکشی دست‌کم ٢٤ شهروند کُرد در فروردین ١٤٠٠

خودکشی دست‌کم ٢٤ شهروند کُرد در فروردین ١٤٠٠

18:39 - 20 April 2021

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ٢٤ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن ٣ نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی فروردین ماه ١٤٠٠، دست‌کم ٢٤ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش، طی ماه گذشتە ١٣ زن و ١١ مرد بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٣ نفر از آنها (٢ دختر و ١ پسر) زیر ١٨ سال بودەاند. بیشتر موارد خودکشی بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بودە است.

 

تفکیک بر حسب استان

استان ایلام: ٥ مورد (٢ زن و ٣ مرد)

استان کرمانشاه: ٨ مورد (٦ زن و٢ مرد)

استان کُردستان (سنندج): ٧ مورد (٤ زن و ٣ مرد)

استان آذربایجان‌غربین (ارومیه): ٤ مورد (١ زن و ٣ مرد)

 

دلیل خودکشی

اختلافات خانوادگی: ١٣ مورد (١٢ زن و ١ مرد)

فقر و بیکاری: ٨ مورد (٨ مرد)

نامعلوم: ٢ مورد (١ زن و ۱ مرد)

افسردگی: ١ مورد (١ مرد)

 

شیوه خودکشی

حلق آویز: ١٤ مورد (٧ زن و ٧ مرد)

خوردن قرص: ٥ مورد (٣ زن و ٢ مرد)

پرتاب از بلندی: ١ مورد (١ زن)

خودسوزی: ۳ مورد (۲ زن ۱ مرد)

پرتاب بە داخل رودخانه: ١ مورد (١ مرد)