خودکشی دستەجمعی شش زندانی در زندان ارومیە و مرگ یکی از آنها

خودکشی دستەجمعی شش زندانی در زندان ارومیە و مرگ یکی از آنها

17:34 - 21 October 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست‌کم شش زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە اقدام بە خودکشی نمودەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز چهارشنبە ٣٠ مهر ٩٩ (٢١ اکتبر ٢٠٢٠)، یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با هویت ”کریم خواجەپور“ پس از اقدام بە خودکشی در زندان در بیمارستان ”خمینی“ جانش را از دست دادە است.

کریم خواجەپور روز دوشنبە ٢٨ مهر ماه بە همراه چند زندانی دیگر از بند ١و ٢ پس از یک درگیری بە بند امن منتقل شدە بودند کە همان روز با خوردن خردە شیشە و خودزنی با تیزی اقدام بە خودکشی نمودە و بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە بود.

چهار نفر دیگر از هم بندی‌های کریم خواجە‌پور بە نام‌های ”حجت دلارام“، ”بابک صوفی“، ”توحید غزنوی“ و ”میلاد (فامیلی نامشخص) پس از خودزی وی اقدام درگیری با دیگر زندانیان کردەاند کە بە سلول انفرادی منتقل شدەاند.

این چهار زندانی روز دوشنبە ٢٩ مهرماه هم زمان و بە نشان اعتراض بە انتقالشان بە سلول انفرادی اقدام بە خودزنی کردەاند.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە علی‌رغم خودزنی و خونریزی، مامورین زندان بە سلول‌های آنها رفتە و آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادەاند و تا زمان تنظیم این خبر از هرگونە خدمات درمانی محروم ماندەاند.

روز گذشتە نیز هەنگاو گزارشی را دربارە اقدام بە خودکشی عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە منتشر نمودە بود.