خودکشی دو زن در کامیاران و آبدانان

00:39 - 14 June 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن در شهرهای آبدانان و کامیاران اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٢٢ خرداد ٩٨ / ١٢ ژوئن ٢٠١٩)، یک زن ٢٥ سالە اهل روستای پشتە در کامیاران خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

خبرنگار هەنگاو در کامیاران، هویت این زن جوان را ”ژیلا مظفری“ اعلام کردە است کە بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر، روز جمعە ( ١٧ خرداد / ٧ ژوئن) یک دختر ٢٤ سالە اهل آبدانان در استان ایلام بە دلیل مشکلات خانوادگی و افسردگی خود را حلق آویز کردە است.

این دختر ٢٤ سالە با هویت ”آنا صیدمیرزایی“ خود را در منزل پدریش حلق آویز کردە است.