خودکشی دو کودک از جملە یک دختر ١٢ سالە در سقز

خودکشی دو کودک از جملە یک دختر ١٢ سالە در سقز

12:06 - 11 September 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گشتە یک پسر ١٥ سالە و یک دختر ١٢ سالە در شهر سقز اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ١١ شب سەشنبە ١٩ شهریور ٩٨ (١٠ آگوست ٢٠١٩)، یک کودک ١٥ سالە اهل سقز با هویت ”هادی صمدیان“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. 

از سوی دیگر، روز یکشنبە ١٧ شهریور نیز، یک دختر ١٢ سالە اهل روستای کانی بند سقز با هویت ”الهە رحیمی“  بە دلیل مشلات خانوادگی خود را با روسری حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یکی از اعضای خانوادە این کودک بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە الهە در حین بازی کردن سرش گیر کردە و جانش را از دست دادە است، اما دو منبع دیگر از این روستا خبر خودکشی الهە ١٢ سالە را برای هەنگاو تایید کردەاند.