خودکشی سە تن در شهرهای ایلام و مهاباد

خودکشی سە تن در شهرهای ایلام و مهاباد

13:13 - 26 June 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک دست فروش و دو نوجوان در شهرهای ایلام و مهاباد بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ( ٤ تیر ٩٨ / ٢٥ ژوئن ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٧ سالە اهل ایلام با هویت ”مهدی محمدپور“ بە دیل فقر و مشکلات مالی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر و همان روز، یک شهروند ٤٨ سالە اهل روستای ”خانگە“ با هویت ”حسن در مزنل شخصی خود را حلق آویز کردە است.

حسن دست فروش بودە و بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر، روز دوشنبە (٣ تیر / ٢٤ ژوئن) نیز ی جوان ١٨ سالە اهل مهاباد با هویت ”سهراب رستمی“ فرزند سلام، بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.