خودکشی سە زن در مهاباد و سنندج از جملە یک نوجوان

خودکشی سە زن در مهاباد و سنندج از جملە یک نوجوان

19:35 - 23 October 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم سە مورد خودکشی زنان در شهرهای مهاباد و سنندج (سنە) بە ثبت رسیدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە ١ آبان ٩٨ (٢٣ اکتبر ٢٠١٩)، یک دختر  ١٧ سالە ساکن محلە حاشیە نشین نایسر سنندج با هویت ”حدیث اسدی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.

همان روز، یک زن جوان اهل اشنویە و ساکن مهاباد با هویت ”اوین زینی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

همچنین طی روزهای گذشتە، یک زن جوان دیگر ساکن محلە نایسر سنندج با هویت ”صبری امینی“  بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١٠ روز گذشتە ٦ مورد خودکشی در محلە حاشیە نشین نایسر سنندج ثبت شدە است کە ٤ نفر از آنها زن و ٢ نفر نیز زیر ١٨ سال بودەاند.