خودکشی سە نفر در ماکو، سنقر و سنندج

خودکشی سە نفر در ماکو، سنقر و سنندج

13:14 - 24 September 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە شهروند از جملە یک زن در شهرهای سنقر، ماکو و سنندج بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١ مهر ٩٨ (٢٣ سپتامبر ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل سنقر با هویت ”زینت ایوبی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی با خوردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.

 همچنین، روز شنبە ٣٠ شهریور (٢١ سپتامبر)، یک شهروند ٤١ سالە  باهویت ”بهروز خداکرمی“ اهل سنندج در شهرک سعدی این شهر ابە دلیل مشکلات خانوادگی خود را از بام منزل پرتاب و بە زندگی خود پایان دادە است.

روز جمعە ٢٩ شهریور نیز، یک جوان اهل ماکو با هویت ”ابراهیم حمیدی“ بە دلیل مخالفت خانوادە با ازدواجش خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.