خودکشی سە نوجوان ١٤ سالە طی سە روز در استان کرمانشاه

خودکشی سە نوجوان ١٤ سالە طی سە روز در استان کرمانشاه

19:31 - 26 February 2020

 

هەنگاو: طی سە روز در شهرهای جوانرود و کرمانشاه دست کم ٣ نوجوان زیر ١٤ سال با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٤ اسفند ٩٨ (٢٣ فوریە ٢٠٢٠)، یک دختر نوجوان ١٤ سالە اهل جوانرود با هویت ”مهسا ولیزادە“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

در فاصلە ٤٨ ساعت پس از خودکشی مهسا یعنی روز سەشنبە ٦ اسفند ماه، یکی از هم کلاسی های مهسا با هویت ”سارینا ویس مرادی“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە است.

رسانەهای حکومتی نظیر کردپرس و رکنا مدعی شدەاند کە خودکشی این دو دختر نوجوان ”تحت تاثیر نماهنگ یک خوانندە“ بودە است. هەنگاو بە صورت مستقل نمی تواند این را تایید نماید.

از سوی دیگر، روز دوشنبە ٥ اسفند ماه نیز، یک نوجوان ١٤ سالە اهل کرمانشاه با هویت ”علی صفری“ بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.