خودکشی شش شهروند در شهرهای مختلف کردستان

خودکشی شش شهروند در شهرهای مختلف کردستان

12:57 - 4 July 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە شش شهروند از جملە سە زن و یک نوجوان در شهرهای پیرانشهر، مریوان، سنندج، کرمانشاه، ایلام و سنندج بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جعە ١٣ تیر ٩٩ (٣ ژوئیە ٢٠٢٠)، یک نوجوان اهل پیرانشهر با هویت ”امیر ارسلان تاک“ ١٦ سالە بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق بە کارگیری اسلحە بە زندگی خود پایان دادە است.


روز پنج شنبە ١٢ تیر ماه نیز ، یک زن جوان اهل کرمانشاه با هویت ”اسرین صحرایی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی و اختلاف با شوهرش با خردن قرص اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادە است.


از سوی دیگر، روز سەشنبە ١٠ تیر (٣٠ ژوئن) نیز، یک زن ٢٩ سالە اهل ایلام با هویت ”سمیە قجری“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


روز دوشنبە ٩ تیر ماه نیز، یک جوان اهل پیرانشهر با هویت ”فخرالدین محمودی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.


همچنین طی روزهای گذشتە یک زن ٣٥ سالە با هویت ”سمیرا“ در روستای انجمنە مریوان بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویر کردە است.


در تاریخ ١ تیر ماه نیز، یک شهروند اهل سنندج با هویت ”حسن مولانایی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی و اجتماعی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.