خودکشی ٦ شهروند کرد طی هفتە گذشتە

خودکشی ٦ شهروند کرد طی هفتە گذشتە

12:01 - 24 January 2020

 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست کم شش شهروند در شهرهای سقز، ارمیە، ایلام و کرمانشاه بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٣ بهمن ٩٨ (٢٣ ژانویە ٢٠٢٠)،یک زن جوان اهل کرمانشاه با هویت ”زهرا اکبری“ بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است. نامبردە متاهل و مادر دو فرزند نیز بودە است.

همان روز، یک جوان اهل روستای ”قرالر طسوج“ ارومیە با هویت ”وحید حسینی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

گزارشات ارسالی از ایلام نیز حاکی از خودکشی یک جوان ٢٣ سالە در این شهر می باشد. این جوان با هویت ”احمد میراحمدی“ روز چهارشنبە ٢ بهمن بە دلیل مشکلات خانوادگی با خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.

روز دوشنبە ٣٠ دی (٢٠ ژانویە) نیز، یک جوان اهل روستای ”کهریز“ ارومیە با هویت ”جواد دهقان“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر، روز جمعە ٢٧ دی (١٧ ژانویە)، جسد دو شهروند اهل سقز بە نام های ”صمد محمد نژاد“ و ”صباح لطیف نژاد“ پیدا شد. رسانەهای حکومتی اعلام کردەاند کە این دو شهروند هم زمان دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادەاند.