خودکشی مرد ٦٢ سالە در مهاباد

خودکشی مرد ٦٢ سالە در مهاباد

09:54 - 4 November 2019

 

هەنگاو: یک شهروند سالخوردە بە دلیل مشکلات خانوادگی در شهر مهاباد بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٢ آبان ٩٨ (٣ نوامبر ٢٠١٩) یک شهروند سالخوردە در روستای ”آلبلاغ“ مهاباد بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادە است.

هویت این شهروند ٦٢ سالە ”عمر محمدعلی پور“ اعلام شدە کە خود را حلق آویز کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١٠ ماه گذشتە دست کم ١٠ مرد بالای ٥٠ سال در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.