خودکشی چهار شهروند از جملە یک کودک ١٣ سالە

خودکشی چهار شهروند از جملە یک کودک ١٣ سالە

22:40 - 23 June 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە چهار شهروند از جملە یک کودک ١٣ سالە در شهرهای تکاب، بوکان، مهاباد و ایلام بە زندگی خود پایان دادە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠)، یک زن جوان اهل روستای ”کیسلان“ مهاباد با هویت ”شیوا اسماعیلی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


از سوی دیگر و همان روز، یک دختر ١٣ سالە در جنوب استان ایلام خود را حلق آویز کردە است. خبرگزاری تابناک دلیل خودکشی این نوجوان را عدم کسب نمرە لازم برای انتخاب رشتە تجربی اعلام کردە است.


همچنین، روز جمعە ٣٠ خرداد (١٩ ژوئن) یک جوان اهل بوکان با هویت ”بهمن موسوی“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە است.


این در حالی است کە روز دوشنبە ٢٧ خرداد (١٥ ژوئن) نیز یک مرد ٧٠ سالە با هویت ”محمد شریف مصطفایی“ اهل تکاب بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، در فصل بهار، دست کم ٥٢ شهروند از جملە ٢٨ زن و ١٣ کودک در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.