خودکشی چهار شهروند بە دلیل فقر

خودکشی چهار شهروند بە دلیل فقر

09:53 - 5 December 2019

 

هەنگاو: چهار شهروند در شهرهای سردشت، سنندج، قطور و کرمانشاه بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١٣ آذر ٩٨ (٤ دسامبر ٢٠١٩)، یک جوان ٣٠ سالە اهل روستای ”توار ملا“ (تودار ملا) از توابع شهر سنندج با هویت ”بختیار ملایی“ بە دلیل مشکلات مالی و بیکاری خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

همزمان، یک جوان ٢٣ سالە اهل بخش قطور از توابع شهرستان خوی با هویت ” صفر محمدی“ بە دلیل مشکلات مالی و فقر با اسلحە بە زندگی خود پایان دادە است.

همان روز یک جوان اهل سردشت با هویت ”داود ظاهری“بە دلایل نامعلومی با خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر، روز دوشنبە ١١ آذر (٢ دسامبر)، یکی از پرسنل ارتش در کرمانشاه با هویت ”امیر محمدی“ بە دلیل فقر و تنگدستی با اسلحە سازمانی بە زندگی خود پایان داد.