خودکشی یک دختر ١٦ سالە در سقز

خودکشی یک دختر ١٦ سالە در سقز

12:40 - 4 April 2020


هەنگاو: یک دختر نوجوان اهل سقز بە دلیل مخالفت خانوادە با ازدواج وی با فرد مورد علاقەاش بە زندگی خود پایان داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنج شنبە ١٤ فروردین ٩٩ (٢ آوریل ٢٠٢٠)، یک دختر ١٦سالە  اهل روستای ”طومار قامیش“ شهرستان سقز با هویت ”سروە عبدی“ بە زندگی خود پایان دادە است.


یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە سروە بە دلیل مخالفت خانوادەاش با ازدواج وی با فرد مورد علاقەاش در منزل پدریش خود را حلق آویز کردە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سە ماه گذشتە دست کم ٥ دختر زیر ١٨ سال در شهرهای سقز، جوانرود (٢ مورد)، بوکان و اشنویە بە زندگی خود پایان دادەاند.