خودکشی یک دختر ١٣ سالە در کرمانشاه

خودکشی یک دختر ١٣ سالە در کرمانشاه

12:06 - 24 October 2019

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان در شهر کرمانشاه بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١ آبان ٩٨ (٢٣ اکتبر ٢٠١٩)، یک دختر نوجوان ١٣ سالە با هویت ”پرستو رضایی“ در محلە مسکن کرمانشاه بە زندگی خود پایان داد.

پرستو رضایی بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ٧ ماه گذشتە دست کم ٢٤ دختر زیر ١٨ سال در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.