خودکشی یک زن  جوان در بوکان

خودکشی یک زن جوان در بوکان

11:54 - 29 October 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان در بوکان بە دلیل مشکلات خانوادگی  و افسردگی بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٦ آبان ٩٨ (٢٨ اکتبر ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل بوکان با هویت ”فرزانە شکرە کانی سهراب“  خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

بە گفتە یک منبع مطلع ، فرزانە چندی پیش از همسرش جدا شدە بود و بە دلیل افسردگی اقدام بە خودکشی کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی چهار روز گذشتە دست کم ٣ شهروند اهل بوکان بە زندگی خود پایان دادەاند.