خودکشی یک زن جوان در سنندج

09:37 - 12 February 2019

 

هەنگاو: روز گذشتە یک زن جوان در شهر سنندج (سنە) خود را حلق آویز کرد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ( ٢٢ بهمن ٩٧ / ١١ فوریە ٢٠١٩)، یک زن ٢٥ سالە اهل سنندج در منزل پدریش واقع در میدان نبوت این شهر بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار هەنگاو هویت این زن ٢٥ سالە را ”سوما صلواتی“ فرزند غالب اعلام کردە کە خود را حلق آویز کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل خودکشی این دختر زن  کە متاهل نیز بودە برای هەنگاو روشن نشدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تاکنون دست کم ٥ زن در استان کردستان (سنندج) بە زندگی خود پایان دادەاند.