خودکشی یک زن جوان در کامیاران، خودکشی ٢٨ زن طی کمتر از دو ماه

خودکشی یک زن جوان در کامیاران، خودکشی ٢٨ زن طی کمتر از دو ماه

10:54 - 15 May 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان در کامیاران بە زندگی خود پایان داد و با ثبت این مورد از ابتدای بهار هر دو روز یک زن  در کردستان بە زندگی خود پایان دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە (٢٣ اردیبهشت ٩٨ / ١٣ می ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل کامیاران با هویت ”الهام مرادی“ بە دلیل اختلافات خانوادگی و مشکل با همسرش بە زندگی خود پایان دادە است.

بر طبق گزارش رسیدە، الهام متاهل و مادر یک کودک خردسال بودە کە خود را حلق آویز کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو ، از ابتدای فصل بهار (٥٦ روز) دست کم ٢٨ زن در شهرهای کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە هر دو روز یک خودکشی ثبت شدە است.