خودکشی یک زن و یک مرد در ایلام

خودکشی یک زن و یک مرد در ایلام

11:54 - 14 May 2019

 

هەنگاو: یک زن و مرد اهل شهر ایلام بە دلیل فقر و مشکلات اقتصادی بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢٣ اردیبهشت ٩٨ / ١٣ می ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل ایلام با هویت ”شیدا احمدی“ ٢٧ سالە بە دلیل مشکلات اقتصادی و فقر بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار هەنگاو در ایلام اعلام کرد کە، شیدا متاهل بودە و خود را حلق آویز کردە است.

از سوی دیگر روز شنبە (٢١ اردیبهشت / ١١ می)، یک مرد جوان در ایلام با هویت ”امیررضا قدیری“ بە دلیل فقر و مشکلات اقتصادی خود را حلق آویز کردە است.