خونریزی مغزی یک کولبر در اثر سقوط از ارتفاع

خونریزی مغزی یک کولبر در اثر سقوط از ارتفاع

18:24 - 22 February 2020


هەنگاو: یک کولبر اهل سروآباد در حین کولبری بە دلیل سقوط از ارتفاعات مرزی بە شدت زخمی شد.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٣ اسفند ٩٨ (٢٢ فوریە ٢٠٢٠)، یک کولبر جوان اهل روستای دلە مرز از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان، در حین کولبری از ارتفاعات تەتە سقوط و بە شدت زخمی شدە است.
هویت احراز شدە این کولبر ”سیوان صیفی“ می باشد کە دچار خونریزی مغزی شدە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، سیوان جهت مداوا با بالگرد بە مراکز درمانی سنندج منتقل شدە است. وی هم اکنون در بیمارستان بعثت تحت مراقبت های ویژە قرار دارد.