دختر نخبە دیواندرەای توسط پدرش بە قتل رسید

دختر نخبە دیواندرەای توسط پدرش بە قتل رسید

11:27 - 2 February 2019

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان اهل دیواندرە کە از نخبەهای این شهرستان نیز محسوب می شد، بە دلیل دوست داشتن پسر مورد علاقەاش توسط پدرش بە قتل رسید.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (١٢ بهمن ٩٧ / ١ فوریە ٢٠١٩)، یک دختر ١٦ سالە اهل دیواندرە با هویت ”هوزان خواهشی“ کە چندی پیش توسط پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بە کما رفتە بود، جانش را از دست داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، هوزان خواهشی کە از نخبەهای دیواندرە بودە و آذرماه امسال از سوی پدرش (مادح)  بە دلیل دوست داشتن پسر مورد علاقەاش مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بە کما رفتە بود.

هوزان خواهشی برندە چدین جایزە در سطح استان کردستان (سنندج) و ایران بودە و همچنین عضو مجلس دانش آموزی ایران نیز بودە است.

مادح خواهشی پدر هوزان، دارای مدرک لیسانس و مغازە قالی فروشی دارد.