درگیری در سروآباد و جانباختن یک گریلا

درگیری در سروآباد و جانباختن یک گریلا

14:12 - 25 September 2019

 

هەنگاو: اواخر شهریور امسال درگیری مسلحانەای میان گریلاهای پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات سروآباد روی دادە و یک گریلا جانش را از دست دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٣ شهریور ٩٨ (١٤ سپتامبر ٢٠١٩)، درگیری مسلحانەای میان گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات مابین روستاهای ”دیوزناو“ و ”جولاندە“روی دادە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد، کە در نتیجە این درگیری یک زن گریلا جانش را از دست دادە  است.

با گذشت ١٠ روز از این درگیری نە رسانەهای نزدیک بە پژاک و نە رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران خبری دربارە این درگیری درج نکردەاند.