درگیری میان نیروهای مسلح و کاسبکاران در سردشت ٦ زخمی بە دنبال داشت

درگیری میان نیروهای مسلح و کاسبکاران در سردشت ٦ زخمی بە دنبال داشت

16:04 - 1 September 2019

 

هەنگاو: تعقیب و گریز اتومبیل کاسبکاران کرد در سردشت توسط نیروهای مسلح ایران منجر بە واژگونی اتومبیل کاسبکاران و درگیری و زخمی شدن دو کاسبکار و ٤ تن از نیروهای انتظامی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یک شنبە ١٠ شهریور ٩٨ (١ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در نزدیکی روستای سویرو از توابع سردشت اتومبیل یک کاسبکار کرد را مورد تعقیب قرار دادەاند کە منجر بە واژگون شدن اتومبیل شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە در پی واژگونی اتومبیل کاسبکاران و نیروهای انتظامی با هم درگیر شدەاند.

در نتیجە این درگیری دو تن از کاسبکاران و ٤ تن از نیروهای مسلح زخمی شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هویت دو کاسبکاری کە زخمی شدەاند برای هەنگاو احراز نشدە است.

نیروهای مسلح پس از این درگیری منطقە را بە محاصرە در آوردە و با آمبولانس زخمی های خود را بە مراکز درمانی منتقل کردەاند.