در اعتراضات سنندج، مریوان و جوانرود ٩٠ نفر کشتە و زخمی شدند

در اعتراضات سنندج، مریوان و جوانرود ٩٠ نفر کشتە و زخمی شدند

22:32 - 16 November 2019

 

هەنگاو: در اولین روز اعتراضات مردم شهرهای مختلف کردستان بە گران شدن قیمت بنزین، دست کم ٩٠ شهروند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، دست کم ٩٠ شهروند در شهرهای جوانرود، سنندج و مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند کە ١١ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند.

خبرنگار هەنگاو در شهر جوانرود اعلام کرد کە، در این شهر دست کم ٦ شهروند معترض با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٤٣ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

هویت دو نفر از کشتە شدگان بە نامهای “کاوە محمدی” و “حمزە” برای هەنگاو احراز شدە و یکی از کشتە شدگان نیز کارمند شهرداری بودە است.

در شهر مریوان نیز ٤ معترض با شلیک مستقیم نیروهای مسلح كشتە شدە و ١١شهروند دیگر کە سە تن از آنها کودک هستند، زخمی شدەاند.  هویت سە نفر از جانباختگان مریوان “عثمان نادری”، “مهران تاک” و “بهروز” احراز شدە است.

همچنین در شهر سنندج نیز یک جوان ١٦ سالە کشتە شدە و ٢٥ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

از دو روز پیش مردم شهرهای مختلف ایران بە نشانە اعتراض بە افزایش ٢٠٠٪ی قیمت بنزین بە خیابانها آمدە و دست کم در ١٤ شهر کردستان امروز اعتراضات گستردەای صورت گرفت.