در سال ٢٠١٨ دست کم ١٦ شهروند مدنی کرد با شلیک نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند + لیست اسامی

در سال ٢٠١٨ دست کم ١٦ شهروند مدنی کرد با شلیک نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند + لیست اسامی

18:31 - 3 January 2019

 

هەنگاو: در سال گذشتە میلادی،  نیروهای مسلح ایران در مرزهای کردستان دست کم جان ٩ شهروند مدنی کرد را با شلیک مستقیم گرفتەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی، نیروهای مسلح ایران در مرزهای کردستان دست کم ١٦ شهروند مدنی را بە گلولە بستەاند کە از این تعداد ٩ نفر جانشان را از دست دادە و ٧ نفر دیگر نیز زخمی شدەاند.

از مجومع افرادی کە قربانی شدەاند، نیروهای انتظامی عامل کشتە و زخمی شدن ١٠ نفر بودە و ٦ نفر دیگر نیز از سوی سپاه پاسداران کشتە و یا زخمی شدەاند.

بیشترین شهروندان در مرزهای استان کرمانشاه (کرمانشاه) قربانی شدەاند کە طی سال ٢٠١٨ دست کم ٥ شهروند مدنی در این استان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٣ نفر دیگر نیز زخمی شدەاند.

 

برای دانلود فایل PDF لیست اسامی قربانیان و جزئیات روی لنک زیر کلیک کنید