دست کم سە نفر از بازداشتی های جوانرود با وثیقەهای سنگین آزاد شدند

دست کم سە نفر از بازداشتی های جوانرود با وثیقەهای سنگین آزاد شدند

13:24 - 11 January 2020

 

هەنگاو: با گذشت دو ماه از اعتراضات آبان ماه و بازداشت دەها تن در جوانرود، سە نفر دیگر از بازداشتی های این شهر با وثیقەهای سنگین از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢١ دی ٩٨ (١١ ژانویە ٢٠٢٠) سە تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه امسال در شهرستان جوانرود پس از دو ماه و با وثیقەهای سنگین ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شدەاند.

خبرنگار هەنگاو در جوانرود اعلام کرد کە، صبح امروز هر یک از ”صلاح بهروجە“، ”دیاکو میراحمدی“ و ”آریا عزیزی“ با وثیقەهای سنگین از زندان آزاد شدەاند.

در جریان اعتراضات جوانرود دەها شهروند معترض از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە هویت ٤٨ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.