دو زندانی سیاسی از زندان مرکزی ارومیە آزاد شدند

دو زندانی سیاسی از زندان مرکزی ارومیە آزاد شدند

20:49 - 5 April 2020


هەنگاو: دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان آزاد شدند کە یکی از آنها بە خاطر حکمی دیگر دوبارە بە بند بازگرداندە شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز یکشنبە ١٧ فروردین ٩٩ (٥ آوریل ٢٠٢٠)، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە نام های ”رحیم محمودی آذر“ و ”بشیر پیرماوانە“ هر دو اهل ارومیە مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان آزاد شدند.


رحیم محمودی آذر ٢٢ سالە در تاریخ ٢٢ اسفند ٩٦ (١٣ مارس ٢٠١٨) همراه با یک شهروند دیگر اهل بوکان با هویت ”مصطفی قادر زینب“ کە در صفوف یگان های مدافع خلق بودند، خود را در شهر حلب بە نیروهای وابستە بە بشار اسد تسلیم و این نیروها نیز آنها را بە نیروهای سپاه پاسداران تحویل دادە بودند.


این دو جوان تیرماه سال ٩٧ از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی رضا نجف زادە هر کدام بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شدند کە ٥ سال آن قابل اجرا می باشد.


رحیم محمودی آذر از دو سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان مرکزی ارومیە محبوس بودە است. وی پس از دریافت حکم آزاد و در مقابل درب زندان، بار دیگر بە خاطر حکم ٩ ماه حبسش از بابت عبور غیرقانونی از مرز بە بند زندانیان سیاسی زندان ارومیە بازگرداندە شد.


بشیر پیر ماوانە نیز اسفند ماه سال ١٣٩٥ از سوی نیروهای امنیتی در ارومیە بازداشت و بە اتهام همکاری با “حزب کارگران کردستان” بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شد و بە دلیل قانون تسلی بە رای دادگاه حکمش بە ٤ سال حبس کاهش یافتە بود.