دو فعال مدنی دیگر بە حبس محکوم شدند

دو فعال مدنی دیگر بە حبس محکوم شدند

12:43 - 20 March 2020هەنگاو: دو فعال زیست محیطی و مدنی اهل سنندج و مریوان از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٦ اسفند ٩٨ (١٦ مارس ٢٠٢٠)، شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی دست کم ٥ فعال زیست محیطی این شهر را هر کدام بە تحمل ٣ ماه و یک روز حبس محکوم نمود.


بر طبق حکم صادرە هر یک از آرمین اسپرلوس اهل سنندج و ایرج رحیم زادە اهل مریوان بە اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) هر کدام بە تحمل ٣ ماه و ١ روز حبس محکوم شدەاند.


هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە آرمان وفایی، فردین کریمی و افشین شیخ الاسلامی هر کدام بە تحمل سە ماه و یک روز حبس محکوم شدەاند.


ایرج رحیم زادە و آرمین اسپرلوس اسفند ماه سال ٩٧ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چندی با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بودند.