دو ماه بلاتکلیفی عبداللە ویسی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج

دو ماه بلاتکلیفی عبداللە ویسی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج

12:49 - 27 September 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان کە بیش از دو ماه است از سوی نیروهای  امنیتی بازداشت شدە همچنان در بازداشت بە سر می برد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت نزدیک بە ٧٠ روز از باداشت ”عبداللە ویسی“ شهروند اهل مریوان، وی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بلاتکلیف نگهداری می شود.

یک منبع نزدیک بە خانوادەی آقای ویسی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، خانوادە ویسی توانستەاند یک بار با وی ملاقات کنند.

عبداللە ویسی ٤١ سالە و اهل روستای ”گلچیدر“ مریوان،  روز شنبە ٢٩ تیر ٩٨ ( ٢٠ ژوئیە ٢٠١٩) پس از احضار بە ادارە اطلاعات مریوان بە اتهام حمایت از یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شد.

گفتنیست کە خواهر و دختر عبداللە ویسی از فعالین سیاسی و عضو یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت می باشند و همین منجر بە فشار مضاعف نهادهای امنیتی بر وی و خانوادەاش شدە است.