رهایی دو زندانی محکوم بە اعدام در کرمانشاه

13:43 - 18 August 2019

 

هەنگاو: دو زندانی محکوم بە اعدام در زندان کرمانشاه پس از رضایت و بخشش اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، جبار تجری، رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه  اعلام کرد کە با تلاش ستاد تالیف قلوب استان و گذشت اولیای دم، دو پرونده قتل در کرمانشاه به سازش ختم شد. 

این دو شهروند در دو پروندە جداگانە بە اتهام قتل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند.