رئیس آگاهی اسلام آباد غرب توسط افراد ناشناش کشتە شد

رئیس آگاهی اسلام آباد غرب توسط افراد ناشناش کشتە شد

00:50 - 27 May 2019

 

هەنگاو: یکی از فرماندهان نظامی شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شب یک شنبە (٥ خرداد ٩٨ / ٢٦ می ٢٠١٩)، اتومبیل ادارە آگاهی شهر اسلام آباد غرب  در محلە شهرک جهاد از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حملە قرار گرفت.

بە گفتە منابع مطلع، در نتیجە درگیری کە طرفین بە سوی همدیگر آتش گشودند، ”کورش حاجی مرادی“ رئیس آگاهی شهرستان اسلام آباد بە شدت زخمی شدە و پس از انتقال بە بیمارستان جانش را از دست داد.

تاکنون طرف درگیری برای هەنگاو معلوم نشدە و معلوم نیست کە احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران این عملیات را انجام دادەاند یا توسط افراد معترض صورت گرفتە شدە است.