زخمی شدن دو کولبر توسط نیروهای مرزبانی ترکیە

زخمی شدن دو کولبر توسط نیروهای مرزبانی ترکیە

19:24 - 30 January 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کولبر اهل بخش قطور از توابع شهرستان خوی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ترکیە بە شدت زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٦ بهمن ٩٨ ( ٢٦ ژانویە ٢٠٢٠) نیروهای مسلح ترکیە در مرز قطور بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر کە پسر عموی همدیگر می باشند بە شدت زخمی شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی نیروهای ترکیە دو کولبر بە نام های ”علی هادی زادە“ ٢٢ سالە و فرزند بشار  و ”حسین هادی زادە“ ٢٩ سالە و فرزند جمیل  کە از اهالی روستانی ”گیوران“ قطور می باشند بە شدت زخمی شدەاند. علی از ناحیە سر و حسین از ناحیە پشت مورد هدف گلولە قرار گرفتەاند.

این دو کولبر هم اکنون در یکی از مراکز درمانی شهر وان در کردستان ترکیە تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند و وضعیت جسمانی آنها وخیم اعلام شدە است.