زخمی شدن دو کولبر در ارتفاعات سروآباد و پیرانشهر

زخمی شدن دو کولبر در ارتفاعات سروآباد و پیرانشهر

14:40 - 25 February 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کولبر در مرزهای سروآباد و پیرانشهر زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٥ اسفند ٩٨ (٢٤ فوریە ٢٠٢٠)، یک کولبر اهل مریوان با هویت ”ذکریا معطر“ ١٧ سالە از ارتفاعات گردنە تەتە در سروآباد سقوط و بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کولبر جوان جهت مداوا بە مراکز درمانی مریوان منتقل شدە است.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، یک کولبر ٢٨ سالە اهل پیرانشهر با هویت ”ولی خلیفە“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.

ولی خلیفە بە دلیل شدت جراحات جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.