زخمی شدن دو کولبر در مرزهای ارومیە

12:13 - 15 September 2019

 

هەنگاو: دو کولبر دیگر کرد در مرزهای ارومیە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٢ شهریور ٩٨ (١٣ سپتامبر ٢٠١٩)، یک کولبر اهل روستای ”یوسف آباد“ قطور از توابع شهرستان خوی، با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شد.

خبرنگار هەنگاو هویت این کولبر ٢٥ سالە را ”محمد هادی زادە“ فرزند اسد اعلام کردە است.

روز یکشنبە هفتە گذشتە ١٧ شهریور (٨ سپتامبر) نیز، یک کولبر ٢٢ سالە اهل سردشت با هویت ”آزاد نعمتی“ فرزند جلال با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران از ناحیە پا زخمی شدە بود.