زخمی شدن دو کولبر در مرزهای سردشت + فیلم

زخمی شدن دو کولبر در مرزهای سردشت + فیلم

11:36 - 22 May 2020


هەنگاو: دو کولبر اهل سردشت در مرزهای این شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١ خرداد ٩٩ (٢١ می ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح مستقر در پایگاه مرزی بیتوش سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر زخمی شدەاند.


هویت این دو کولبر کە در نتیجە تیراندازی نیروهای مسلح زخمی شدەاند ”منصور اسماعیلی“ ٣٠ سالە اهل روستای ”باغی“ و ”بختیار“ ٣٢ سالە اهل روستای ”شلماش“ اعلام شدە است.


این دو کولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی منتقل شدە و وضعیت عمومی یکی از آنها وخیم اعلام شدە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه گذشتە دست کم ١٩ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٧ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ٣ مورد در اثر حوادث طبیعی و ١٦ مورد نیز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە بودە است.