زخمی شدن دو کولبر در مرزهای پاوە و بانە

زخمی شدن دو کولبر در مرزهای پاوە و بانە

18:22 - 10 December 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک کولبر در مرزهای پاوە در اثر انفجار مین و یک کولبر نیز در مرزهای بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٩ آذر ٩٨ (١٠ دسامبر ٢٠١٩)، در اثر انفجار مین در منطقە مرزی شوشمی از توابع پاوە، یک کولبر بە شدت زخمی شدە است.

هویت این کولبر جوان ”عثمان رستم زادە“ فرزند محمود  اهل روستای شمشیر اعلام شدە است کە جهت مداوا بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدە است.

از سوی دیگر، روز دوشنبە ١٨ آذر (٩ دسامبر)، یک کولبر جوان در مرزهای روستای ”زلە“ از توابع بانە با هویت ”یادگار اسماعیلی“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.