زخمی شدن دو کولبر در مرزهای کیلەشین

زخمی شدن دو کولبر در مرزهای کیلەشین

11:57 - 9 July 2019

 

هەنگاو: دو کولبر اهل پیرانشهر و مهاباد در مرزهای کیلەشین با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە (١٧ تیر ٩٨ / ٨ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز کیلەشین مابین اشنویە و سیدکان اقلیم کردستان، بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر را زخمی کردەاند.

در نتیجە این تیراندازی دو کولبر بە نام های ”غریب علیزادە“ ٣٨ سالە، فرزند حاصل و اهل پیرانشهر و یک کولبر اهل مهاباد نیز بە نام ”سامان سور“ ٢٨ سالە زخمی شدەاند.

این دو کولبر در داخل خاک اقلیم کردستان و بدون اخطار قبلی مورد هدف قرار گرفتەاند.