زخمی شدن دو کولبر در پیرانشهر و اشنویە

زخمی شدن دو کولبر در پیرانشهر و اشنویە

21:48 - 25 May 2019

 

هەنگاو: روز گذشتە دو کولبر در مرزهای پیرانشهر و اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٣ خرداد ٩٨ / ٢٤ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ”ابوبکر محمدی“ بە شدت زخمی کردەاند.

این کولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.

از سوی دیگر و همان روز، یک کولبر اهل روستای هق اشنویە در ارتفاعات مرزی این شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.

هویت این کولبر ٢٧ سالە ”محمد صادق قادری“ فرزند حامد اعلام شدە است.