زخمی شدن کاسبکار اهل نقدە در سردشت

زخمی شدن کاسبکار اهل نقدە در سردشت

22:38 - 11 June 2019

 

هەنگاو: اواخر هفتە گذشتە نیروهای مسلح ایران اتومبیل یک کاسبکار کورد را بە رگبار بستە و رانندە را بە شدت زخمی کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە (١٦ خرداد ٩٨ / ٦ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای نظامی حکومت ایران در منطقە چومان سردشت، اتوبیل یک کاسبکار اهل نقدە را بە ظن حمل کالای قاچاق بە رگبار بستەاند.

در نتیجە تیراندازی نیروهای مسلح  رانندە ٣٠ سالە اتومبیل با هویت ”سیروان عزیززادە“ اهل خلیفان نقدە بە شدت زخمی شدە است.

سیروان عزیززادە متاهل و پدر یک فرزند می باشد و وضعیت عمومی وی وخیم گزارش شدە است.